Contact Page

Vertegenwoordiging in Nederland

Ada van der Horst
Kinnum 15
8885HE Terschelling-Kinnum
E-mail: adavdhorst@gmail.com

Financiële zaken
Vincent Vermeulen
E-mail: vriendenvanadesa@outlook.com
KvK nr. 41003000
RSIN Nummer: 009959130

Bankrekeningnummer:
ABN-AMRO NL57ABNA0463919882
ING NL50INGB0004149556
t.a.v. Stichting Vrienden van Adesa

Het bestuur

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van Adesa vergadert twee keer per jaar afwisselend bij één van de leden thuis. Iedereen zet zich volledig onbezoldigd in.

Stichting Vrienden van Adesa maakt jaarlijks een financieel en sociaal jaarverslag waarin transparantie voorop staat.

Wil je hier meer inzicht in onze verslagen, plannen of statutaire gegevens, kijk dan onder de downloads.

ANBI

De ANBI-status geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.

Donaties

U kunt ons steunen met een eenmalige gift door een bedrag naar eigen keuze over te maken naar bankrekening (IBAN) ABN-AMRO NL57ABNA0463919882 / ING NL50INGB0004149556 t.n.v. Stichting Vrienden van Adesa.
Van uw donatie komt dan 100% terecht bij de stichting Adesa Peru. U kunt aangeven aan welk project u uw donatie bij voorkeur wilt besteden. Donaties kunnen ook worden overgemaakt via het klikken op onderstaande knop.

Periodieke donaties
U kunt Stichting Vrienden van Adesa ook steunen door maandelijks of periodiek een gift over te laten schrijven. U kunt dit zelf regelen met uw bank of, via een automatische overschrijving, via internet bankieren. Uw giften graag overmaken naar bankrekening (IBAN) ABN-AMRO NL57ABNA0463919882 / ING NL50INGB0004149556 t.n.v. Stichting Vrienden van Adesa.

Periodieke schenking met schenkingsakte
U kunt Stichting Vrienden van Adesa ook steunen door een periodieke schenking met schenkingsakte. U verbindt zich dan om gedurende minimaal 5 jaar, jaarlijks, een vast bedrag te doneren.

Als de periodieke schenking aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u de gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor een dergelijke periodieke schenking moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen u als donateur en Stichting Vrienden van Adesa. Voor deze schriftelijke overeenkomst wordt gebruik gemaakt van een eenvoudig formulier van de Belastingdienst.

Heeft u belangstelling voor deze wijze van schenking, download dan het formulier ‘periodieke gift in geld’ en neem contact op met de penningmeester van Stichting Vrienden van Adesa voor de verdere formalisering van uw schenkingsakte.

Meer informatie over periodieke schenkingen met eenvoudige schenkingsakte kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

ADESA

ADESA is geregistreerd in APCI RD 627-2018 en is een ontvanger van donaties volgens SUNAT RI nr. 0490050036297. Het is geregistreerd in het openbare register, item 01856235
CONTACT
Calle Eli Aguirre 126, Int. 401 Miraflores, Lima, Perú.
(511) 778-2300

ADESA PERÚ