School ADESA

Help ze aan een glimlanch educatie

Educatie Programma

 

In het woestijnachtige gebied Los Rosales, in het noorden van Lima, bevindt zich de school `I.E.P. ADESA´. Momenteel wordt er onderwijs gegeven aan zo´n 220 kinderen in de leeftijd van drie tot zeventien jaar. In 1990 begon ADESA een onderwijsproject in Los Rosales in een rieten hutje, zonder stromend water, riolering of elektriciteit.

In het jaar daarop waren er voldoende fondsen ingezameld om te beginnen met de bouw van een kinderopvangcentrum. Dit was het eerste stenen gebouw en bovendien de eerste school in het dorp Los Rosales.
Door de jaren heen werd het kinderopvangcentrum een volledige school met vele lokalen, o.a. een laboratorium, bibliotheek, een aula, en een gymzaal. Dankzij donaties was het mogelijk om een tweede school te bouwen voor de kinderen van de basischool.

 

 

Alle leerlingen, vanaf groep drie krijgen computerles en Engels. Vooral de kleintjes vinden Engels erg leuk. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan de culturele dansen, sport, bijbelles en naailessen.
Uiteraard wordt elk schooljaar op traditionele wijze afgesloten met de kerstviering en het eindfeest voor de geslaagden van de vijfde klas van de middelbare school. Dit zijn de mooiste momenten voor zowel de leraren als de leerlingen. De positieve sfeer op school is merk- en voelbaar. Zowel leraren als leerlingen zijn zeer gemotiveerd en zijn trots op hun school.

Nog steeds groeit de bevolking in Los Rosales. Dit betekent dat meer kinderen onderwijs nodig hebben. Hiervoor heeft ADESA sponsors nodig om bijvoorbeeld schooluniformen en lesmateriaal te kunnen aanschaffen. Ook zijn er klaslokalen die dringend een onderhoudsbeurt nodig hebben en moet er meubilair vervangen worden.

“Alweer 7 jaar ben ik werkzaam op de ADESA school in Los Rosales. In deze jaren heb ik veel ervaring uitgewisseld met verschillende collega´s, om ook door tijden met uitdagingen heen te komen maar we hebben ook veel mooie tijden beleefd. Ik ben erg blij dat ik mag lesgeven in de ADESA school. Lesgeven aan kinderen is erg belangrijk voor mij, het is als een spirituele voeding die mij aanzet om elke dag me opnieuw in te zetten voor hen; om hen te begeleiden op hun weg en ontwikkeling van jongs af aan totdat ze alleen de wereld aan kunnen. Elke dag weer zorgt mijn werk voor deze voldoening die mijn leven compleet maakt.”

In het begin lag het accent op scholenbouw en leermiddelen. Tegenwoordig heeft de overheid de organisatie van het onderwijs grotendeels op zich genomen. Maar de kwaliteit is zorgelijk. Leerkrachten zijn vaak weinig gemotiveerd en slecht uitgerust om effectief les te geven. Het is dan ook lastig om goede leerkrachten voor de klas te krijgen.
Voor ADESA is nu het accent komen te liggen op de kwaliteit van het onderwijs: niet alleen op ‘leren’ in traditionele zin maar ook op gezondheidsvoorlichting en bewustwording van de waarde van de eigen cultuur – daarnaast leren wij de kinderen ook over de Nederlandse cultuur.
In achterstandsbuurten krijgen de kinderen via ADESA huiswerkbegeleiding, omdat zij anders in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen. Dit ligt meer aan de gebrekkige onderwijsmethoden en de zorglijke situatie thuis dan aan hun intelligentie.
Ouders hebben weinig tijd voor de ontwikkeling van hun kind. Hun schoolprestaties genieten niet veel aandacht, de grootste zorg is immers het inkomen. Grote gezinnen wonen in kleine huisjes of in één enkele ruimte. Ouders zijn in veel gevallen ongeletterd of hebben hooguit een paar jaar basisonderwijs gevolgd. Toch blijkt tijdens de huisbezoeken van ADESA, dat zij ook blij zijn met de kansen die hun kinderen krijgen.

Adesa

ADESA

ADESA is geregistreerd in APCI RD 627-2018 en is een ontvanger van donaties volgens SUNAT RI nr. 0490050036297. Het is geregistreerd in het openbare register, item 01856235
CONTACT
Calle Eli Aguirre 126, Int. 401 Miraflores, Lima, Perú.
(511) 778-2300

ADESA PERÚ